درباره ما

مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هماهنگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و با تصویب هیات رییسه محترم اتاق تهران و با پشتکار و حمایت های ریاست معظم و دبیرکل محترم در تاریخ 1396/02/17 تشکیل شد.
مرکز داوری اتاق تهران به عنوان تشکیلات استانی مرکز داوری اتاق ایران  به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب (1380) و دستور العمل تشکیل دفاتر آن مرکز ایجاد شده است و از قواعد رسیدگی و جدول هزینه های مصوب هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران پیروی می نماید. این مرکز صلاحیت و توانایی حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی را دارد و در کوتاه ترین زمان و با بالاترین دقت و در منصفانه ترین وضعیت از طریق داوری یا میانجیگری به دعاوی رسیدگی می کند.
داوری در مرکز اتاق تهران از نوع داوری سازمانی است و به جهت دارا بودن قواعد به روز و به کار گیری داوران و کارشناسان متخصص نیاز طرفین اختلاف به رسیدگی سریع، تخصصی، ارزان و محرمانه را برطرف می کند. فرآیند داوری در این مرکز به طور معمول این چنین است که طرفین در قرارداد ( اعم از خرید و فروش، پیمانکاری، اجاره، EPC،BOT و ...) تصریح می کنند که حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد خود را به مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع می دهند و یا حتی می توانند جهت سهولت شرط پیشنهادی این مرکز را عینأ در قرارداد خود درج نمایند، در این صورت صلاحیت رسیدگی به اختلافات احتمالی بر عهده مرکز داوری خواهد بود و در صورت بروز اختلاف هر یک از طرفین می توانند با ارائه درخواست داوری به دبیرخانه مرکز داوری  حل و فصل اختلاف توسط این مرکز را درخواست کنند؛ رای صادره توسط داور/ داوران قطعی و لازم الاجرا است.

درباره مرکز داوری اتاق تهران

پرسش ها و پاسخ های متداول


مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین قرارداد می توانند ضمن قرارداد ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند؛ به این ترتیب در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی هنگام انعقاد قرارداد شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران را در قرارداد خویش درج کنند یا اینکه پس از انعقاد قرارداد و به موجب موافقت نامه جداگانه نسبت به مراجعه به مرکز داوری توافق کنند؛ این مرکز صلاحیت رسیدگی به اختلاف آنان را خواهد داشت.


مرکز داوری اتاق تهران یک داوری سازمانی را ارائه می کند. مرکز متشکل از دو بخش دبیرخانه و داوران است. در قبال هزینه های اخذ شده از مراجعان، پرونده در دبیرخانه ی مرکز به ثبت می رسد و شماره کلاسه آن به ایشان اعلام می گردد، متعاقب ثبت پرونده در دبیرخانه تبادل لوایح و ابلاغ تشکیل جلسات داوری به اطراف دعوا انجام می پذیرد، هیات داوری نیز با توجه به تکالیف قانونی پس از اعلام قبولی پرونده جهت داوری، با دریافت پرونده از دبیرخانه و با حفظ محرمانگی نسبت به رسیدگی، حضور در جلسات داوری و صدور رای تخصصی در بازه زمانی مجاز اقدام می کنند.
به استناد ماده 2 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که مورد عمل مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران می باشد، مرکز داوری خود قضاوت و داوری را بر عهده ندارد بلکه فرآیند داوری را مدیریت و نظارت می کند. لازم به ذکر است که در داوری های سازمانی اهم خدمات مرکز شامل تشکیل جلسات، تبادل لوایح، در اختیار قراردادن خدمات کارشناس به داوران، در صورت لزوم انتخاب داور یا داوران، رسیدگی به ادعای جرح، نظارت بر تنظیم رای، ابلاغ رای و ... می باشد.


تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بین المللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
همچنین در رابطه با اختلافات غیر قراردادی، به موجب بند خ ماده 1 قواعد و آیین داوری با تنظیم موافقت نامه داوری طرفین می توانند رسیدگی به آن اختلاف را به مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران واگذار کنند.


مطابق قواعد حقوقی می توان هر اختلاف اعم از قراردادی یا غیر آن که طرفین آن بر داوری مرکز توافق کرده باشند را به شیوه داوری حل و فصل کرد مگر موارد استثنا شده به موجب قانون، به عنوان مثال دعوای ورشکستگی یا دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل حل و فصل از طریق داوری نیستند.
لازم به ذکر است در صورتیکه داوری در دعاوی غیر قراردادی مد نظر باشد، باید طرفین در توافق جداگانه ای بر حل اختلاف از طریق داوری رضایت داده باشند.


خیر، تنها ملاک مرکز داوری برای ثبت پرونده احراز صلاحیت به موجب شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین، یا توافق بعدی طرفین بر صلاحیت مرکز داوری اتاق تهران می باشد.


با توجه به اهمیت حفظ بی طرفی در رسیدگی، مرکز داوری تفاوتی بین دارندگان کارت بازرگانی و دیگر اشخاص قائل نیست؛ اما در دعاوی که یک یا هر دو طرف دعوی دارای کارت عضویت یا کارت بازرگانی باشند، در محاسبه هزینه داوری برای هر دو طرف با نظر ریاست مرکز تخفیف محاسبه می شود.
لازم به ذکر است رسیدگی تخصصی در مرکز این امکان را برای تمامی مراجعین فراهم می کند تا اختلاف بین آنان توسط داوران متخصص و آشنا به جهات حکمی و موضوعی اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.


خیر در دعاوی که در مرکز داوری اتاق تهران اقامه می شوند، وکلا الزامی به ابطال تمبر ندارند.


به استناد ماده 4 قواعد و آیین داوری مورد عمل مرکز ابلاغ های صادره از این مرکز داوری از طریق وصول الکترونیکی به حساب کاربری مخاطب در «سامانه الکترونیکی مرکز داوری» یا توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یا در موارد ضروری توسط پیک اختصاصی مرکز انجام می شود؛ البته هر یک از طرفین دعوا می توانند جهت تسریع در انجام امور، درخواست کتبی مبنی بر دریافت ابلاغ ها به ایمیل شخصی خویش را به مرکز داوری تسلیم کنند.


مطابق ماده 41 قواعد و آیین داوری مورد عمل این مرکز، در داوری های داخلی، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به داور اعطا کنند.
در داوری های بین المللی مهلت صدور رای داوری تابع قانون مقر داوری است.


مطابق ماده 44 قواعد و آیین داوری ، آرای داوری صادره از مرکز داوری اتاق تهران قطعی و لازم الاجرا بوده و در صورتیکه ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای، توسط محکوم علیه به اجرا در نیاید، محکوم له به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای رای داوری را می نماید را می نماید.
برای تقاضای اجرای رای نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و قرار گرفتن در نوبت رسیدگی توسط دادگاه ها نیست و تقاضای اجرای رای امری اداری تلقی می شود.


بله با توجه به عضویت کشور ایران در کنوانسیون نیویورک، امکان شناسایی و اجرای آرای داوری صادره از این مرکز در تمامی کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک وجود دارد.
لیست اعضای کنوانسیون نیویورک از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.
https://www.newyorkconvention.org/countries


با توجه به اهمیت حفظ بی طرفی توسط مرکز داوری، این مرکز مشاوره حقوقی ارائه نمی کند و تنها می تواند شرط داوری پیشنهادی خود را جهت درج در ماده حل و فصل اختلافات قرارداد به طرفین ارائه کند.


به استناد مواد 46 و 47 قواعد و آیین داوری، مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هایی است که مطابق آیین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می شود که این هزینه از طریق ماشین حساب هوشمند طراحی شده در این سایت قابل محاسبه می باشد.
شایان توجه است که جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزینه های داوری در مرکز داوری(هزینه اداری و حق الزحمه داوران) به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رای، به دبیرخانه مرکز بپردازند.
اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه های داوری خودداری کند، هر یک از طرف های دیگر می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.
قابل توجه است که داور باید ضمن رای یا تصمیم داوری تکلیف هزینه های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین اتخاذ تصمیم کند.
در صورتی که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه¬ها توافقی کرده باشند داور مکلف است آن را ملحوظ نماید.