موافقت نامه ها

مرکز داوری اتاق تهران در راستای ترویج داوری به عنوان شیوه جایگزین حل و فصل اختلافات قراردادی و نیز همکاری نزدیک تر با انجمن ها و نهادهای تخصصی زیر اقدام به امضای تفاهم نامه با طرف های زیر نموده است.

 • مرکز پژوهش های قوه قضاییه
 • اتاق مشترک ایران و امارات
 • انجمن انبوه سازان و ساختمان استان تهران
 • انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران
 • انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی
 • انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
 • انجمن جوانان کار آفرین استان تهران
 • انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران
 • انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران
 • انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان
 • موسسه دچنج چین
 • انجمن مهندسی شیمی ایران

 

ردیف

طرف موافقت نامه

تاریخ

موضوع و اهداف آن

1

موسسه حقوقی دچنج از کشور چین

(Dacheng Law Offices)

1396/09/19

تلاش جهت ارتقای ارتباط بین مرکز داوری اتاق تهران و موسسات داوری چین.

تشویق موکلین موسسه دچنج به انتخاب مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری و سرمایه گذاری در ایران.

تسهیل و تقویت روابط بازرگانی بین تجار ایرانی و چینی.

برگزاری دوره ها و کنفرانس های حرفه ای تجاری در ایران و چین.

2

اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

1398/05/30

همکاری و تلاش در جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضای اتاق مشترک و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی.

برگزاری دوره های آموزشی آموزشی و کارگاهی داوری و حقوقی متناسب با درخواست اتاق.

3

انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی استان تهران

1398/07/14

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی.

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی متناسب با درخواست انجمن.

4

انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

1398/07/24

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی پیرامون موضوعات حوزه صنعت ساخت و احداث.

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

5

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

1398/07/24

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی پیرامون موضوعات حوزه صنعت ساخت و احداث.

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

6

انجمن شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران

1398/09/03

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

7

انجمن شرکت‌های آب شیرین کن استان تهران

1398/11/14

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

8

مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه

1399/03/11

همکاری سازمان یافته و توسعه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی؛ با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از اطلاعات تجربی و تخصصی، نیروی انسانی و پشتیبانی.

بهره گیری از اساتید، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین جهت حضور در همایش های علمی، نشست های تخصصی

همکاری در انتشار کتب، یافته های پژوهشی، مقالات و طرح های تحقیقاتی مرتبط.

تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آرای داوری مورد نیاز جهت مشاوره های تخصصی حقوقی، شناسایی خلاءهای قانونی و برگزاری جلسات نقد رای و دادگاه های مجازی(موت کورت ها).

9

انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی

1399/08/19

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی.

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

10

انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی

1399/12/02

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی .

استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

11

انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

1401/04/28

همکاری و تلاش دو جانبه جهت توسعه و ترویج داوری و کمک به حل و فصل اختلافات به شیوه‌ ی تخصصی در بین اعضاء انجمن و همچنین کمک به صدور آراء تخصصی و همکاری مشترک در راستای اهداف و ماموریت های مرکز داوری اتاق تهران و انجمن جوانان کارآفرین استان تهران.

 استفاده از نظریات مشورتی انجمن با صلاحدید داوران.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متناسب با درخواست انجمن.

همکاری انجمن داوران جوان تهران 40 و انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در برگزاری همایش ها و نشست های علمی.

12

انجمن مهندسی شیمی ایران

1401/05/05

فراهم آوردن زمینه همکاری های تخصصی بین طرفین و ارائه خدمات حقوقی و حل اختلاف شامل میانجیگری و داوری از طرف مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران  به اعضای مهندسی شیمی ایران و یا شرکت ها و سازمان هایی که از طرف انجمن مهندسی شیمی ایران رسما به مرکز داوری معرفی شوند.

همکاری و تلاش دو جانبه مرکز داوری و انجمن مهندسی شیمی ایران جهت توسعه و ترویج مقوله داوری و میانجیگری و کمک به حل و فصل اختلافات به شیوه تخصصی در بین اعضاء انجمن و کمک انجمن به مرکز در صدور آراء تخصصی.

ارائه دوره های آموزشی در زمینه های داوری و حل اختلاف، میانجیگری و دوره های حقوقی مرتبط به درخواست انجمن و پس از توافق در جزئیات، توسط مرکز داوری با همکاری موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران.