علیرضا آذربایجانی

 • دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و استاد دانشگاه با رتبه استادیار
 • سابقه اجرایی قاضی دادگستری و معاون دادستان تهران
 • وکیل دادگستری و دو دوره عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلاء مرکز
 • تالیف مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
 • متخصص در حقوق قراردادها

رضا آریان کیا

 • دکترای حقوق نفت و گاز از دانشگاه پانتئون_سوربن فرانسه
 • استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
 • دارای تالیفات و مقالات متعدد در زمینه حقوق تجارت داخلی و بین المللی
 • متخصص در قراردادهای تجاری بین المللی داخلی و دعاوی حوزه نفت و گاز

کامران آقایی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
 • استاد دانشگاه در رشته های حقوق و فلسفه
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

وحید آگاه

 • دکتری حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبائی و رتبه اول در هر سه مقطع.
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی.
 • وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز.
 • متخصص در دعاوی حقوق عمومی، حقوق قراردادها، تعهدات و حقوق فرهنگ و هنر.
 • مولف مقالات متعدد در حوزه حقوق عمومی و حقوق فرهنگ و رسانه.

نصرالله ابراهیمی

 • دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان
 • عضو مرکز حقوق بین الملل تطبیقی و اروپایی، عضو موسسه حقوق بین الملل بریتانیا، عضو موسسه حقوق خانواده لاهه هلند، عضو منشور موسسه داوران انگلستان
 • استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارشد بانک های ملت و تجارت
 • دارای مقالات متعدد در حوزه تخصصی نفت و گاز و سایر رشته های حقوق
 • متخصص در قراردادها و دعاوی بین المللی خصوصا در حوزه نفت و گاز

بهروز اخلاقی

 • دکترای دولتی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه اکس مارسی فرانسه
 • استادیار و دانشیار تمام سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران
 • دارای تالیفات متعدد حقوقی اعم از کتب، مقالات و ترجمه کتب
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حقوق تجارت، حقوق هوایی و دریایی

ربیعا اسکینی

 • دکترای دولتی حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس
 • دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
 • مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران
 • دارای کتب و مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوق
 • متخصص در حقوق شرکت های تجاری، حقوق تجارت بین الملل و داوری بین المللی

گودرز افتخار جهرمی

 • دکترای تخصصی حقوق و اقتصاد کشورهای اسلامی و دکترای دولتی حقوق خصوصی از دانشکده حقوق پاریس
 • استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی
 • رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال 1358 تا 1390
 • عضو حقوقدان شورای نگهبان(در دوره های اول و سوم)
 • نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات در 5 دوره 2 ساله
 • سرپرست سابق دفتر خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری

منصور امینی

 • کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی از فرانسه
 • دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
 • دارای تالیفات متعدد حقوقی به زبان های فارسی و انگلیسی و ترجمه کتب
 • متخصص در زمینه های حقوق قراردادها و تعهدات، مسوولیت مدنی، حقوق مدنی تطبیقی و حقوق بیمه

علی انصاری

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز و داور منتخب محاکم دادگستری و اشخاص حقوقی و حقیقی
 • مدیرکل سابق دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی
 • رئیس سابق امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه

محسن ایزانلو

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
 • دارای کتب و مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
 • متخصص در امور حقوق بیمه و حقوق حمل و نقل دریایی و هوایی

حسن بادینی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • مشاور حقوقی شرکت های بیمه
 • دارای کتاب و مقالات علمی متعدد در نشریات داخلی و بین المللی
 • متخصص در امور بیمه و تامین اجتماعی
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

حمید باقر زاده

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و دکترای حقوق تجارت بین المللی از دانشگاه آبردین
 • مشاور حقوقی مدیرعامل هواپیمایی آسمان و سرپرست دفتر حقوقی فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • وکیل پایه یک دادگستری و عضو اتحادیه جهانی وکلا
 • دارای تالیفات متعدد حقوقی اعم از کتب، مقالات و تحقیقات علمی
 • متخصص در قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق حمل و نقل

منصور پورنوری

 • دکترای حقوق دریاها از دانشگاه داندی اسکاتلند
 • دوره تخصصی حقوق دریاها، حقوق بیمه و حمل و نقل دانشگاه نیوکاسل
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز
 • تالیف کتب و مقالات متعدد حقوقی
 • متخصص در قراردادها و دعاوی بین المللی، حمل و نقل دریایی، مالکیت فکری و داوری بین المللی

محمدرضا پیرهادی

 • دکترای حقوق خصوصی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • مشاور حقوقی و وکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن
 • سرپرست مرکز علمی-کاربردی قوه قضاییه تهران از 1391 تا 1393
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و صنایع و معادن

محمدرضا تقوایی

 • دکترای حقوق عمومی
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • رئیس هیات مدیره شرکت سهامی بیمه البرز
 • تالیف کتب و مقالات متعدد در زمینه بیمه و سایر موضوعات حقوقی
 • متخصص در امور بانکی و فاینانس، مالیاتی و بیمه

امین جعفری

 • دکترای حقوق بانکی از دانشگاه پاریس و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل از آمریکا
 • دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور اسبق و عضو کمیته بانک های دولتی و خصوصی و مجری طرح های بانکی
 • مولف کتب تخصصی حقوق بانکی
 • متخصص دعاوی داخلی و بین المللی، مدیریت بانکی، تطبیق و استانداردهای بانکی

لعیا جنیدی

 • دکترای حقوق خصوصی و اسلامی از دانشگاه تهران
 • فوق دکترای حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی از دانشگاه هاروارد
 • معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دوازدهم
 • مدیرکل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری سال های 92 لغایت 94
 • دارای کتب و مقالات متعدد چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
 • متخصص در قراردادها و دعاوی نفت و گاز، حقوق مالکیت فکری و داوری

سید مهدی حجتی

 • دکترای حقوق از دانشگاه خوارزمی
 • عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
 • وکیل پایه یک دادگستری و مولف کتب و مقالات حقوقی
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

حمید حسن زاده

 • کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حوزه داوری، حقوق تعهدات و قراردادها

عبدالله خدابخشی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و استادیار گروه حقوق
 • قاضی سابق دادگستری و مدیر حقوقی سابق شهرداری مشهد
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • تالیف کتب و مقالات متعدد حقوقی
 • متخصص در زمینه حقوق داوری، حقوق قراردادها و تعهدات، مسوولیت مدنی

مهراب داراب پور

 • دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه ردینگ انگلستان
 • دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حقوق قراردادهای بیع بین المللی و قراردادهای بین المللی

محمد درویش زاده کاخکی

 • تحصیلات حوزوی تا درجه خارج فقه و اصول (دکتری)
 • مستشار قضایی قوه قضاییه 1388-1387 و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور 1390-1388
 • مدیر مسوول روزنامه دنیای حقوق و فصلنامه علوم حقوقی
 • دارای مقالات علمی متعدد چاپ یا پذیرفته شده در نشریات کشور
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات، داوری و حقوق بانکی

ارغوان رادفر

 • کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصاد بین المللی از دانشگاه تهران
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در امور قراردادها

سهراب ربیعی

 • دکترای حقوق بین الملل در رشته سرمایه گذاری خارجی از دانشگاه Exeter انگلستان
 • مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، لاهه، هلند
 • مشاور حقوقی ارشد دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده واقع در لاهه
 • مدرس دانشگاه

عباس رضایت

 • کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • متخصص در زمینه حقوق قراردادها و تعهدات و مالکیت فکری

مهدی رفیع زاده

 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
 • مستشار دیوان عالی کشور سال های 1388-1381
 • مشاور رئیس دیوان عدالت اداری سال های 1395-1390
 • وکیل دادگستری و مشاور حقوقی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

ناصر ریاحی

 • رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو
 • رئیس هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
 • نایب رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران
 • رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

مهدی زاهدی

 • دکترای حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری از دهلی
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • رئیس انجمن حقوق مالکیت فکری ایران
 • متخصص در زمینه حقوق مالکیت فکری و قراردادهای بین المللی

ستار زرکلام

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ-فرانسه
 • عضو هیات علمی حقوق دانشگاه شاهد
 • کارشناس حقوقی وزارت راه و شهرسازی، عضو کمیته تهیه پیش نویس «لایحه اصلاح قانون تجارت» و عضو کمیته تهیه پیش نویس «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصارات» همچنین مشارکت در تهیه پیش نویس«قانون تجارت الکترونیک»
 • صاحب تالیفات مختلف شامل کتب، مقالات علمی و ترجمه در رشته های مختلف حقوق
 • متخصص در رشته های حقوق تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و مالکیت فکری

میثم شفیعی

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • متخصص در زمینه حقوق قراردادها و تعهدات

مرتضی شهبازی نیا

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی این دانشگاه
 • کارشناس حقوقی دعاوی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد سازندگی
 • پژوهشگر، معاون پژوهشی و مسوول مرکز تحقیقات شورای نگهبان
 • مدیرکل حقوقی اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تالیف کتاب و مقالات متعدد حقوقی
 • متخصص در حقوق تجارت بین الملل، حل و فصل اختلافات و حقوق بانکی

مهرناز شیخ محمدی

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • متخصص در زمینه حقوق قراردادها و تعهدات

عبدالحسین شیروی

 • دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه آدلاید استرالیا
 • عضو هیات علمی و استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با رتبه استاد تمام
 • تالیف کتب و مقالات بسیار در حوزه های مختلف حقوق در نشریات داخلی و بین المللی
 • متخصص در قراردادهای تجاری داخلی و حقوق تجارت بین المللی به ویژه در حوزه نفت و گاز

علی صابری

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو علی البدل چهارمین دوره شورای شهر تهران
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حقوق قراردادها، تعهدات و مسوولیت مدنی

حسین صادقی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • تالیف و نگارش کتب و مقالات متعدد حقوقی
 • متخصص در حقوق تعهدات و قراردادها، مالکیت فکری و داوری بین المللی

محسن صادقی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضویت در هیات تحریریه مجله های «پژوهشنامه بازرگانی» و «بررسی های بازرگانی»
 • مدیریت بخش پژوهشی تحقیقاتی حقوق تجاری اقتصادی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
 • تالیف کتب و مقالات علمی متعدد (داخلی و بین المللی) در موضوعات مختل حقوقی
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

علی اصغر صحرائیان

 • دکترای حقوق از دانشکده حقوق ژان مونه دانشگاه پاریس
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • مولف مقالات متعدد در حوزه های تجاری بین المللی، سرمایه گذاری خارجی و داوری بین الملل
 • متخصص موضوعات حقوقی نفت و گاز، سرمایه گذاری خارجی، کسب و کارهای نوپا

بختیار عباسلو

 • دکترای حقوق خصوصی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • مشاور حقوقی و وکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و صنایع و معادن

اسماعیل عباسی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علوم تحقیقات
 • معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 • عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز
 • متخصص در امور قراردادها و تعهدات و امور ساختمان و پیمانکاری

عباس قاسمی حامد

 • دارای مدرک D.E.A. حقوق خصوصی و مدرک دکتری حقوق از دانشگاه رن فرانسه
 • استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری
 • تالیف کتب و مقالات متعدد حقوقی به زبان های فارسی و فرانسوی
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات و قراردادهای پیمانکاری و بانکی

بهزاد قوامی

 • کارشناس ارشد و دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مازندران
 • وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
 • عضو دادگاه انتضامی کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 • متخصص در حوزه داوری و حقوق قراردادها و تعهدات

غلامحسین کوشکی

 • عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • صاحب تالیفات و مقالات متعدد در حوزه های مختلف حقوقی
 • متخصص در حوزه داوری و حقوق قراردادها و تعهدات

شهرام کیوانفر

 • کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه BPP انگلستان
 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • استاد دانشگاه تهران و پردیس بین المللی کیش
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • متخصص در حقوق قراردادهای بین المللی، داوری، حقوق نفت و گاز

جلیل مالکی

 • دکترای حقوق خصوصی
 • استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو اصلی هیات مدیره دوره های 25، 26 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز
 • عضو کارگروه قضایی تحقیق سند چشم انداز بیست ساله کشور
 • پژوهشگر و مولف مقالات حقوقی در موضوعات مختلف
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

خسرو مبینی مجد

 • دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
 • رئیس دادگاه انتضامی دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات، حل و فصل اختلافات و حقوق بانکی
 • تالیف کتاب و مقالات حقوقی

مسعود محبوب

 • مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان مدیریت صنعتی در حوزه حقوق تجارت بین الملل، داوری بین المللی و حقوق قراردادهای داخلی و بین المللی
 • عضو کانون داوران خبره بین المللی لندن (CIArb)
 • دارای تالیفات و آثار علمی در حوزه داوری و حقوق تجارت بین المللی
 • عضو کمیته تدوین قواعد سال 2018 مرکز منطقه ای داوری تهران

حسن محسنی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضو موسسه قانونگذاری تطبیقی فرانسه
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • تالیف کتب و مقالات متعدد علمی و ترجمه کتب در موضوعات مختلف حقوقی
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

سیده فاطمه مقیمی

 • دکترای تخصصی کارآفرینی بین المللی
 • مترجم و مولف کتب اقتصادی و مدرس دانشگاه
 • عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق تهران
 • عضو منتخب هیات مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی

حسین نوروزی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
 • نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری در کمیسیون های مختلف
 • مدیرکل حقوقی و مطالعات تطبیقی وزارت دادگستری
 • تالیف کتب و مقالات حقوقی
 • متخصص در امور داوری بین المللی، مالکیت فکری و حقوق تجارت

قدرت الله نوروزی

 • دکتری حقوق عمومی
 • استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
 • شهردار اصفهان
 • عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 • متخصص در حقوق قراردادها و تعهدات

حمید رضا نیکبخت

 • دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه اکستر انگلستان
 • استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • داور دیوان داوری ایران-آمریکا
 • متخصص در حقوق تجارت بین الملل، داوری های تجاری بین المللی، داوری های سرمایه گذاری بین المللی