• مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
    مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­با
شد.

شرط داوری (پیشنهادی) جهت درج در اساسنامۀ شرکت ها و مؤسسات

کلیه اختلافات و دعاوی شرکت/مؤسسه، شرکاء، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان و مدیر تصفیه که ناشی از این اساسنامه یا مرتبط با آن باشد از جمله انحلال شرکت، بطلان شرکت و عملیات یا تصمیمات ارکان آن و همچنین کلیه متفرعات آن، به «مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع می‌ گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری مستقل از اساسنامه است و حتی در صورت بطلان، انحلال یا ورشکستگی شرکت، معتبر و لازم‌الاجراء می باشد.

سوآپ ارزی ایران ـ ترکیه اجرایی شد
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مجلس با کلیات لایحه تجارت موافقت کرد
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
خبرگزاری خانه ملت
رئیس جدید کمیسیون مالکیت فکری ICC منصوب گردید
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
http://www.icc-iran.com/Fa/5273
هرم معکوس ورشکستگی
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
روزنامه دنیای اقتصاد 20/12/1396
ICC دستورالعمل جهانی برون‌سپاری را منتشر می‌کند
۱۶ اسفند ۱۳۹۶
اتاق بازرگانی بین المللی ICC
آثار و احکام داور مرضی الطرفین
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

راه های ارتباط بامرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

آدرس
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه شهید میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه 4
تلفن
021-88718022
فکس
021-88718022
تلگرام

09212254739

پست الکترونیکی
Arbitration@tccim.ir