http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/518_orig.gif?t=636816217737974430

 • نشست «مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران» برگزار شد.
  نشست «مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران» برگزار شد.

 • همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد
  همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد

 • همایش «الزامات و چالش های حقوقی شرکت های استارت آپ» برگزار شد
  همایش «الزامات و چالش های حقوقی شرکت های استارت آپ» برگزار شد

 • مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
  مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

 • کتاب اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی منتشر شد
  کتاب اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی منتشر شد

شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­با
شد.

شرط داوری (پیشنهادی) جهت درج در اساسنامۀ شرکت ها و مؤسسات

کلیه اختلافات و دعاوی شرکت/مؤسسه، شرکاء، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان و مدیر تصفیه که ناشی از این اساسنامه یا مرتبط با آن باشد از جمله انحلال شرکت، بطلان شرکت و عملیات یا تصمیمات ارکان آن و همچنین کلیه متفرعات آن، به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع می‌ گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری مستقل از اساسنامه است و حتی در صورت بطلان، انحلال یا ورشکستگی شرکت، معتبر و لازم‌الاجراء می باشد.

کارآیی و شفافیت بیشتر در سال 2019
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
https://globalarbitrationnews.com
همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
همایش الزامات و چالش های حقوقی شرکت های استارت آپ برگزار شد
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
نشست «قلمرو نظارت قضایی بر نحوه شور داوران» برگزار شد
۲۹ دی ۱۳۹۷
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
طرح اعسار از پرداخت محکوم‌به نزد داور
۱۵ آبان ۱۳۹۷
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
دوره آموزشی داوری پیشرفته برگزار شد
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

راه های ارتباط با دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

آدرس
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه شهید میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه 4
تلفن
021-88718022
فکس
021-88718022

09212254739

پست الکترونیکی
Arbitration@tccim.ir

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/517_orig.gif?t=636816218418625257 http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/518_orig.gif?t=636816217737974430