مقررات و بخشنامه ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها

۳۰ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران

سازمان مرکزی

۲


دریافت فایل

۲۳ مهر ۱۳۹۶

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.